Kovos už Lietuvos laisvę

Leonas Kaladė

Picture
Savanoris Leonas Kaladė. Į Vilnių atvažiavo 1991 m. sausio 9 d. Ir iš karto gavo kovos krikštą – grūmėsi su jedinstvos žaliūkais, kurie veržėsi į Aukščiausiosios Tarybos rūmus. Nuo tos dienos – savanoris. Sausio 13-osios naktį – tarp Parlamento gynėjų. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo, bei savanorių kūrėjų medaliais. Kaip žinome, po 1991m. rugpijūčio pučio Maskvoje žlugimo, kai Vilniuje buvo grąžinami sovietų užgrobti valstybės svarbos pastatai,rugpiūčio  21d. įAukščiausiosios Tarybos teritoriją  netikėtai įsiveržė sovietų karinė mašina.  Mums juos sulaikant, kariškiai priešinosi šaudydami , įvyko kautynės.Kautynėse buvo naudojama labai nelygi gikluotė, jie turejo automatinius ginklus [ kalašnikus ], granatas o mes savanoriai tik sportinius mažo kalibro šautuvėlius.Skučio, vyrai pistolietus Kautynių  metu žuvoA.Sakalauskas nukentėjo daugiau savanuorių. Aš taip pat buvau sužeistas.[kontuzije ]   Buvo paimtas į nelaisvę sužeistas sovietų kareivis su visa amunicija [kalašniko automatu, neperšaunoma liemene .Taip pat  rasti pažymėjimai , jog jis buvo apdovanuotas medaliais už Tibilisio įvykius [kur su kariškais lopetelemis kapojo žmones] ir sausio 13d. įvykiusLietuvoje . Po kautinių prokuratūra iškielė baudžiamąją bylą ( Nr.09-2-049-91 ), kaip šių įvykių dalyvis buvau apklautas ir pasiustas medicininei ekspertizei nustatyti nukentėjimo laipsniui . Bet pažimą apie nukentėjima gavau tik po 14 metu ( 2005 m.) , kai pats kreipiausi į prokūraturą dėl savanorių šmeižymo V.Petkevičiaus knygoje ''  Durnių laivas "". Išėjau į dimisiją  1996 m. 07 - 23d. gaila kad kariniam liudijime neatžymėta mano dalyvavimas kautynėse ir sužeidimai. Šeis metais 2010m. sužinojau kad paimtas automatas iš sužeisto sovietinio kareivio buvo su duslintuvu,kurios naudojo sušaudant  LIETUVOS paseniečius
Medininku poste. 1972m. geguzes 18- 19dd. dalyvavau Kauno maište. Dirbdamas Kauno taksi parke platinau informacija Kauno žmonėms. Skeidžiau kaip Pilienose deginasi už Laisve žmones.